حسابداری | شرکت حسابداری | موسسه حسابداری|خدمات مالی مالیاتی

تهیه HSE PLAN

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;برای &lt;a href=&quot;https://datissystem.com/hse-plan/&quot;&gt;تهیه HSE PLAN&lt;/a&gt;&amp;nbsp;، شما باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی مناسب&amp;nbsp;ایجاد کنید که متناسب با خطرات باشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;مدیریت موثر بهداشت و ایمنی و سیاستی که جهت مشخصی را تعیین می کند&amp;nbsp;، برای اطمینان از انجام&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;وظایف و مزایای بهداشت و ایمنی در سراسر سازمان کمک می کند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/hse-plan/&quot;&gt;HSE PLAN&lt;/a&gt;&amp;nbsp; باید برای برآورده ساختن الزامات قانونی، جلوگیری از مشکلات بهداشتی و ایمنی طراحی شوند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;و شما را قادر به پاسخگویی سریع در مواقعی که مشکلات و یا خطرات جدید به وجود آمده است، طراحی کنید.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;فکر کنید که در حال حاضر کجا هستید و کجا باید باشید .&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در جمعه 22 دی 1397ساعت 14:14 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 24

چرا ایزو 9001:2008 در سال 2015 تجدید نظر شد؟

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;article class=&quot;r_post introfx hentry post-6662 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-isocert tag-iso90012015 tag-1492 tag---9001 tag---90012015 tag--ce tag--hse tag--iso tag-103 tag-633&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(122, 122, 122); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;div itemprop=&quot;description&quot; class=&quot;entry-content inside_single&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row row clearfix&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px auto; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; width: auto; position: relative; zoom: 1;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container grid_12&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 812.094px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;h4 style=&quot;outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);&quot;&gt;چرا ایزو 9001:2008 در سال 2015 تجدید نظر شد؟&lt;/h4&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ISO90012015 ، راهنمای جهانی استاندارد مدیریت کیفیت در سال آخرین بار در سال 2015&amp;nbsp;تجدید نظر شد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;تمام استاندارد های ایزو هر 5 سال در صورت نیاز مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت لزوم تجدید نظر می شوند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ایزو 9001:2015 برای پاسخ به آخرین روند و سازگاری با سایر سیستم های مدیریت از قبیل ایزو 14001&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;،طراحی شده است.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;تغییرات اصلی این استاندارد چیست؟&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ورژن جدید به دنبال یک ساختار سطح بالاتر برای استفاده آسان در ارتباط با سایر استانداردی های سیستم مدیریت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;تفاوت عمده ای که نسخه 2015 با 2008 تفکر&amp;nbsp; مبتنی بر ریسک است.&lt;/p&gt;&lt;h4 style=&quot;outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);&quot;&gt;مزایای ایزو 9001&lt;/h4&gt;&lt;ul style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; list-style: circle;&quot;&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;تاکید بیشتر بر تعامل رهبری&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;کمک می کند به یافتن خطرات و فرصت های سازمانی در شیوه ای سازمان یافته تر&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;استفاده از زبانی ساده و ساختار و اصطلاحات معمول که به ویژه برای سازمانها بسیار مفید هستند.&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;سیستمهای مدیریت PLE -محیط زیست ، بهداشت، ایمنی و یا تداوم کسب و کار&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;مدیریت ذنجیره تامین را به طور موثرتر آدرس دهی می کند.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class=&quot;itemIntroText&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 در سال 2015&amp;nbsp; منتشر می گردد کمیته فنی ایزو در سال 2012 موضوعات&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;مورد نیاز برای بازنگری ایزو 9001&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;را بررسی نمود و یک برنامه رمان بندی جهت تدوین ویرایش جدید ISO 9001&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ارائه نمود&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;itemFullText&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;پیش نویس تجدید نظر استاندارد باید شامل :-ارائه الزامات هسته ای پایدار برای 10 سال آینده و یا بیشتر- بصورت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;عمومی&amp;nbsp; و مرتبط با &amp;nbsp;عوامل سازمانی در هر بخش&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;–&amp;nbsp; تمرکز بر مدیریت &amp;nbsp;فرآیند تا دستیابی به نتایج&amp;nbsp; مورد نظر&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;– از آخرین ویرایش اصلی ایزو 9001 در سال 2000 تا کنون ،&amp;nbsp; تغییرات در سیستم های مدیریت&amp;nbsp; کیفیت و فن آوری&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;بصورت عملی&amp;nbsp; مد نظر قرار گیرد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;– تغییرات پیچیده و دشوار محیط های سازمان را انعکاس دهد .&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;– بمنظور افزایش سازگاری و هم ترازی با دیگر استاندارد های سیستم های مدیریت&amp;nbsp; ایزو ، پیوست SL ضمیمه دستورات&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;ایزو بکار گرفته شود.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;– پیاده سازی موثر سازمانی و ارزیابی انطباق موثر بوسیله ارزیابی شخص اول ، دوم و سوم تسهیل می گردد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;– جهت کمک به درک و تفسیر بهتر الزامات&amp;nbsp; از زبان و سبک های نوشتن&amp;nbsp; ساده استفاده گردد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;این موضوع نیاز به گفتگو با علاقمندان مرتبط با موضوع دارد این شامل بخش های خاص&amp;nbsp; از الزامات استاندارد ها&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;بر اساس&amp;nbsp; ایزو 9001 ، سازمان های دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، شرکت های گواهی دهنده ،&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;سازمان های اعتباردهی و تنظیم کننده مقررات وقوانین می باشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;تاثیر قابل توجهی از هر&amp;nbsp; تغییرات ، تصدیق و صحه گذاری&amp;nbsp; در کار استاندارد ایزو 9001 ویرایش جدید با استفاده از&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word;&quot;&gt;سازمان های داوطلب دربخش هایی مختلف از جهان هنگامی که پیش نویس کمیته تدوین شد ،&amp;nbsp; انجام خواهد شد.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 style=&quot;outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);&quot;&gt;مستندات ایزو 9001:2015&lt;/h4&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;مستندات ایزو 9001&amp;nbsp; دارای چه اطلاعاتی هستند؟&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ایزو 9001 &amp;nbsp; اطلاعات مستندات به عنوان داده های معنی داری است که نیازمند کنترل و نگهداری توسط&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;سازمان و محیطی است که در آن موجود است.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;الزامات مورد نیاز برای اطلاعات مستندات در بخش 7.5 در پیش نویس استاندارد گرفته شده و شامل بسیاری&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;از الزامات یکسان قبلی در محل و مدارک و سوابق می باشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;سیستم مدیریت کیفیت نیاز به اطلاعات مستندات مورد نیاز توسط استاندارد ایزو 9001 برای اثر بخشی سیستم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;مدیریت کیفیت دارد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;سیستم مدیریت کیفیت نیز نیازمند اندازه سازمان، نوع فعالیت ها، پیچیدگی فرآیندها و تعامل و صلاحیت افراد است.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;علاوه بر این ، الزاماتی برای ایجاد و بروز رسانی اطلاعات مستندات که شامل شناسایی، فرمت مناسب و نقد و بررسی&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;و تصویب این اطلاعات مستندات وجود دارد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;الزاماات نهایی در مورد مقدار اطلاعات مستندات با کنترل و در دسترس بودن و شایستگی که مورد نیاز است، می باشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;حفاظت کافی، توزیع قابل اجرا، دسترسی، بازیابی، استفاده ذخیره سازی ، حفظ، کنترل تغییرات، نگهداری .&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;همه این الزامات&amp;nbsp; عمدتا همانهایی ست که در اسناد و فرآیندهای مستندسازی شده وجود دارد&amp;nbsp; اما به صورت یک پکیج واحد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;می باشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;&quot;&gt;گواهینامه ایزو&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row row clearfix&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px auto; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; width: auto; position: relative; zoom: 1;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container grid_2&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px 8.10938px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 119.109px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/halalmark/&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;&quot;&gt;گواهینامه حلال&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container grid_2&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px 8.10938px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 119.109px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/ce-mark/&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;&quot;&gt;گواهینامه ce&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container grid_2&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px 8.10938px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 119.109px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-hse/&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;&quot;&gt;گواهینامه&amp;nbsp;hse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container grid_2&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px 8.10938px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 119.109px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;&quot;&gt;گواهینامه iso&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container grid_2&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px 8.10938px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 119.109px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/ce-mark/&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;&quot;&gt;گواهینامه ce&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container grid_2&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px 8.10938px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 119.109px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;p style=&quot;outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/&quot; style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;&quot;&gt;گواهینامه ایزو&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;p class=&quot;mtf tagcloud single_post&quot; style=&quot;outline: none; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 40px !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;نشانه گذاری&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/iso90012015/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;ISO90012015&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-90012008/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;ایزو 9001:2008&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;مزایای ایزو 9001&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-90012015/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;مستندات ایزو 9001:2015&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-ce/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;گواهینامه CE&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-hse/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;گواهینامه HSE&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-iso/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;گواهینامه iso&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;گواهینامه ایزو&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/&quot; rel=&quot;tag&quot; style=&quot;outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;&quot;&gt;گواهینامه حلال&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در سه شنبه 5 دی 1397ساعت 10:52 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 40

آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی و دفاتر مالیاتی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;container&quot;&gt;&lt;div class=&quot;content-area&quot;&gt;&lt;article class=&quot;post-2905 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-112 tag-tehran-consulting-partners tag-522 tag-146 tag-571 tag-117 tag-156 tag-223 tag-135 tag-131 tag-126 tag-138 tag-196 tag-197&quot; id=&quot;post-2905&quot;&gt;&lt;div class=&quot;entry-content&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1200&quot; height=&quot;485&quot; alt=&quot;جرائم-عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر مالیاتی--مشاورین-تهران-و-شرکا&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/06/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;height: 32px;&quot; class=&quot;vc_empty_space&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه‌ مالیاتی&lt;/a&gt; و &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;دفاتر مالیاتی&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;طبق ماده 192ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در خصوص تسليم &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; موديان اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي (الف) و (ب) در صورت عدم ارائه &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; مشمول ۴۰ درصد جريمه غيرقابل بخشودگي و ساير اشخاص مشمول ۱۰ درصد جريمه قابل بخشودگي بودند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;در خصوص جرايم ناشي از کتمان درآمد در &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; اگر موديان &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; ارائه کنند اما درآمدشان را کتمان کنند يا هزينه‌ها را غيرواقعي اعلام‌ کنند، مشمول ۳۰ درصد جريمه نسبت به ماليات کتمان شده خواهند بود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;اگر فردي در موعد مقرر &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; خود را ارائه نکند علاوه بر اينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند، مشمول ماليات است و از اين بابت مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ارائه به موقع &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; باعث جایزه یک درصدی و تاخیر در اظهارنامه موجب جریمه ۲.۵درصدی در هر ماه می‌شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;نکته&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;درصورتی‌که مودیان حساب سود و زیان و یا ترازنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر ارائه ندهند، مشمول پرداخت جریمه‌ای ۲۰ درصدی خواهند شد.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;عدم تسلیم دفاتر قانونی مودیان، پرداخت جریمه‌ای ۲۰ درصدی را در پی خواهد داشت.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;درصورتی‌که دفاتر ارائه‌شده مودیان به ادارات مالیاتی مردود اعلام شود، اشخاص موظف به پرداخت جریمه‌ای ۱۰ درصدی خواهند بود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;همچنین مودیانی که اظهارنامه الکترونیکی ارائه کنند می‌توانند ۳۰ درصد از مالیات خود را به صورت نقدی و همراه اظهارنامه پرداخت کنند و بقیه ۷۰درصد مالیات خود را ظرف ۷ ماه در هفت&amp;nbsp;قسط مساوی پرداخت کنند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;مودیانی که اظهارنامه دستی و کاغذی ارائه کنند می‌توانند ۵۰درصد مالیات را نقدی و ۵۰ درصد بقیه را در ۵ قسط مساوی پرداخت نمایند&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;جستجوهای مرتبط با ما&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;:&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;شرکت حسابداری تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;شرکت حسابداری در تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;حسابداری تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;حسابداری در تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مشاور مالی و مالیاتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مشاوره مالی و مالیاتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مشاوره مدیریت مالی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;مشاور مدیریت مالی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 15 مهر 1397ساعت 11:17 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 39

اظهارنامه مالیاتی ونکاتی ازآن

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;container&quot;&gt;&lt;div class=&quot;content-area&quot;&gt;&lt;article class=&quot;post-2887 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-112 tag-146 tag-117 tag-145 tag-625 tag-123 tag-624 tag-114 tag-380 tag-120 tag-137 tag-126 tag-138 tag-196 tag-197&quot; id=&quot;post-2887&quot;&gt;&lt;div class=&quot;entry-content&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1200&quot; height=&quot;485&quot; alt=&quot;اظهارنامه مالیاتی-مشاورین-تهران-و-شرکا&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/06/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;height: 32px;&quot; class=&quot;vc_empty_space&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt; ونکاتی ازآن&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;روش محاسبه‌ی مالیات در ایران به دو صورت است علی‌الرأس و خوداظهاری. امروزه نظام‌های مالیاتی پیشرفته ترجیح میدهند به جای شیوه‌ی علی‌الرأس که در آن مأموران اداره‌ی مالیات به تعیین میزان مالیات می‌پردازند، خوداظهاری را جایگزین کنند. خوداظهاری به این شکل است که شخص حقیقی یا حقوقی اعلام می‌کند که در سالِ مالیاتی خود به چه میزان سود داشته و به چه میزان باید مالیات بپردازد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سال مالیاتی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;سالِ مالیاتی یکسال شمسی است که از اول فروردین شروع می‌شود و اتمام آن در پایان اسفند آن سال است . ولی در رابطه با اشخاص حقوقی که سال مالی آنها به موجب اساسنامه‌شان با سال مالیاتی مغایرت دارد ، ملاک مشخص کردن میزان مالیات، سالِ مالی آن شرکت است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;پرداخت مالیات به صورت خود اظهاری در &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt; چگونه است &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;در روش خود اظهاری، اشخاص چه حقیقی یا حقوقی باید ، میزان مالیات خود را بدون دخالت ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی، به صورت کامل و واضح بیان کنند و نباید هیچ گونه شبهه ای در آن وجود داشته باشد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی بعد از چک کردن مدارک ارسالی توسط شخص حقیقی یا حقوقی و اطمینان ازدرست بودن مدارک ارسالی و عدم تطابق &amp;nbsp;از قوانین، مالیات اعلام شده را پذیرفته و به همان مقدار، پرداخت مالیات برای شخص تعیین می گردد. شرکت هایی که به مدت 3 سال &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; آن ها از طرف سازمان امور مالیاتی مورد قبول باشد و نسبت به مالیات خود معترض نباشند، مشمول 5 درصد جایزه برای مالیات های پرداختی 3 ساله شان می شوند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;چگونگی تنظیم &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;برای درک بهتر&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;باید بدانیم که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر اخذ الکترونیکی اظهارنامه ، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحد های مالیاتی می باشد. ارسال الکترونیکی اظهارنامه،مشروط به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی به شرح زیر می باشد. بهتر است تسلیم اظهار نامه قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صورت گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مودیان حقیقی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ارائه &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه الکترونیکی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; برای این دسته از مودیان تنها در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر می باشد. برای واحدهای مشارکتی، جهت عملکرد سال جاری فقط تکمیل یک اظهارنامه کافی است و احتیاجی به ارائه اظهارنامه انفرادی برای تمامی شرکاء نمی باشد&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مودیان حقوقی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ارائه &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; الکترونیکی برای این دسته از مودیان با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام و در صورت تکمیل اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد. بنابراین لازم است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل ثبت نام ورفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه اینترنتی عملیات اقدام نمایند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مواردی در مورد &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt; که باید از آن ها مطلع بود&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;مالیات باتوجه به در آمد مودی برآورد می شود؛ بنابراین اگر مالیات غیر عادلانه به نظر آید حق اعتراض وجود دارد.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;اگر قراردادهایی را که تمبر غیر مالی دارند و به صورت رایگان می باشند، به حوزه مالیاتی تحویل دهیم، حوزه مالیاتی موظف به قبول آن می باشد.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;قسمت مالیاتی موظف است پس از ارائه &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهار نامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; طی مدت یکسال برگ تشخیص صادر کند و قبل از آن نیز یک اعلامیه به نام بند ۲ ماده ۹۷ ارائه دهد. در این اعلامیه اسناد و مدارک لازم ( برای اثبات میزان مالیات) از مودی خواسته می شود و بعد از آن برگ تشخیص به مودی ابلاغ شده و مودی طی مدت یک ماه حق اعتراض دارد.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;مودی می تواند با ممیز به توافق برسد؛ در غیر اینصورت می تواند اعتراض رسمی شود. ابتدا اعتراض به هیات حل اختلاف بدوی رفته و پس از آن به هیات تجدید نظر می رسد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مراحل و فرآیند تکمیل &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt; الکترونیکی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;پیش ثبت نام شماره اقتصادی ودریافت کدرهگیری&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;تایید اطلاعات پیش ثبت نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ثبت نام شماره اقتصادی&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;تایید اطلاعات ثبت نام&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;دریافت و تکمیل اظهار نامه الکترونیک&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;ارسال &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt; و دریافت کدرهگیری&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;دریافت و پرداخت قبوض پرداختی مالیات به صورت اینترنتی&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;جستجوهای مرتبط با ما&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; margin-bottom: 0px; outline: medium none ! important;&quot;&gt;شرکت جسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;:&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; margin-bottom: 0px; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;شرکت حسابداری تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; margin-bottom: 0px; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;شرکت حسابداری در تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری در تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مشاور مالی و مالیاتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مشاوره مالی و مالیاتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مشاوره مدیریت مالی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری شرکتها&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: justify; outline: medium none ! important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری شرکتها تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 15 مهر 1397ساعت 11:16 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 37

اظهارنامه عملکرد

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;container&quot;&gt;&lt;div class=&quot;content-area&quot;&gt;&lt;article class=&quot;post-2884 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-112 tag-tcp tag-tehran-consulting-partners tag-571 tag-117 tag-156 tag-223 tag-135 tag-185 tag-194 tag-145 tag-125 tag-429 tag-428 tag-430 tag-131 tag-133 tag-114 tag-380 tag-126 tag-138 tag-197&quot; id=&quot;post-2884&quot;&gt;&lt;div class=&quot;entry-content&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1200&quot; height=&quot;485&quot; alt=&quot;اظهارنامه عملکرد چیست - مشاورین تهران و شرکا&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/06/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;height: 32px;&quot; class=&quot;vc_empty_space&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; در واقع گزارش فعالیت ها یا رویداد های مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که در زمان &amp;nbsp;مشخصی تهیه و برای مشخص شدن &amp;nbsp;میزان مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود . این بازه زمانی بستگی به سال مالی و مالیاتی شرکت ها داشته و باید حداکثر تا سه ماه ارائه &amp;nbsp;گردد . &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; در انواع مختلف تهیه و تنظیم میشود که یک نوع &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه مالیاتی&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; است که آن هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و تنظیم میشود.&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;اقدامات ضروری قبل از تهیه ا&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;ظهارنامه عملکرد &lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;در قدم اول مودی باید در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده و برای دریافت کد اقتصادی اقدام کند سپس بعد از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور می تواند سایر امور مرطبت به ارسال &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; را انجام دهد . در آخرهم باید کد پیگیری دریافت نمایند تا بتوانند وضعیت آن را از نظر قبول یا رد شدن پیگیری نمایند&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;مودیان برای ارائه &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt; تا چه زمانی وقت دارند ؟&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;مودیان برای تهیه و ارائه &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; خود تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی زمان داشته واصولا این تاریخ تا پایان ۳۱ خرداد هر سال می باشد . اگر مودیان در تاریخ مقرر آن را ارائه &amp;nbsp;نکنند مشمول جریمه دیرکرد خواهند شد.&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;جریمه ارسال نکردن &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt; چیست ؟&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;طبق قانون مالیات های مستقیم اگر مودی در وقت مقرر اظهارنامه خود را تهیه و ارسال نکند مطابق با ماده ۱۹۲ 30% از میزان مالیاتی که باید پرداخت کند جریمه خواهد شد و این جریمه غیرقابل بخشش میباشد . اگر مودیانی باشند که طبق قانون از پرداخت مالیات برای همیشه یا مدت موقتی معاف شده باشند باز هم باید برای شفاف سازی عملکرد خود اظهارنامه &amp;nbsp;را ارسال کنند و طبق قانون در صورت عدم ارائه مشمول جریمه خواهند شد این کار برای جلوگیری از انجام کارهای غیر قانونی و پولشویی انجام میشود .&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;پاداش ارائه به &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;موقع اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt; چیست؟&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;تهیه و ارائه &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &amp;nbsp;کار وقت گیر و تخصصی بوده و ممکن است هزینه و انرژی زیادی صرف آن شود اما ارائه به موقع ان هم پاداش هایی را برای مودیان خواهد داشت . مودیانی که سه سال پشت سر هم &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; خود را در زمان مقرر ارسال و مالیات مشمول را بپردازند در پایان سال سوم ۵ درصد مالیات های سه سال گذشته راپاداش خواهند گرفت&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;رسیدگی به &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt; چگونه است و چطور میتوان آن را اصلاح کرد؟ &lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;ممیزین فرصت دارند تا یکسال پس ازارائه &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;اظهارنامه عملکرد&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; آن را بررسی و مالیات مورد نظر را تعیین و تایید کنند و پس از آن ظرف مدت سه ماه به مودی برای پرداخت یا اعتراض ابلاغ نمایند . نکته بعدی در مورد اصلاح اطلاعات است مودیان می توانند تا یک ماه پس از تاریخ ارسال آن به سایت سازمان مراجعه کرده و اشتباهات آن را اصلاح نمایند در غیر این صورت در صورت کشف اشتباهات توسط ممیزین مشمول مالیات علی الراس خواهند شد.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 15 مهر 1397ساعت 11:15 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 36

تحریر دفاتر قانونی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;container&quot;&gt;&lt;div class=&quot;content-area&quot;&gt;&lt;article class=&quot;post-2855 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-112 tag-tcp tag-tehran-consulting-partners tag-619 tag-117 tag-156 tag-154 tag-223 tag-135 tag-185 tag-194 tag-129 tag-145 tag-616 tag-618 tag-123 tag-617 tag-125 tag-131 tag-137 tag-130 tag-196 tag-197 tag-615&quot; id=&quot;post-2855&quot;&gt;&lt;div class=&quot;entry-content&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1200&quot; height=&quot;485&quot; alt=&quot;تحریر دفاتر قانونی - مشاورین تهران و شرکا&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;height: 32px;&quot; class=&quot;vc_empty_space&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;تحریر دفاتر قانونی &lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;قبل از&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;تحریر دفاتر قانونی&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;باید تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی به دقت &amp;nbsp;صورت &amp;nbsp;گرفته باشد. فرد ثبت کننده دفاتر قانونی باید مفهوم بدهکار و بستانکار را کامل بداند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;تحریر دفاتر قانونی&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; و تجزیه تحلیل های مالی باید توسط یک حسابدار ماهرانجام شود . چرا که بین حسابداری و دفتر نویسی تفاوت وجود دارد در زمانی که یک دفترداردرحال تحریر دفاتر قانونی میباشد لازم است یک فرد حسابدار اورا همراهی کند و تجزیه تحلیل های مالی را انجام دهد زیرا یک دفتردار فقط مسئول دفتر نویسی است و نمیتواند رویداد های مالی را تجزیه تحلیل کند&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;در ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه باید حسابدار طرف های بدهکار و بستانکار را کامل بشناسد و مقررات مربوط به نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل را بداند .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;دفاترتجارتی&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;دفاتر تجارتی به 4 دفترقانونی تقسیم مشود که شامل :&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;1)دفتر روزنامه&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;2)دفترکل&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;3)دفتردارایی&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;4)دفتر کپیه&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;دفتر روزنامه&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;طبق ماده &lt;strong&gt;7 &lt;/strong&gt;قانون تجارت دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادو ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هراسم و رسمی که باشد و وجوهی راکه برای مخارج شخصی خود برداشت میکند درآن دفتر ثبت نماید . دفتر روزنامه شامل ۴ ستون میباشد 1)ستون تاریخ ، 2)ستون شرح رویداد مالی ، 3)ستون بعدی ستون بدهکار و بستانکار و 4) ستون عطف است که در ستون عطف دفتر روزنامه باید شماره صفحه این حساب شود این کار برای پیگیری حساب ها در دفتر انجام شود . ثبت های دفتر روزنامه باید در دفتر کل هم ثبت گردد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;دفتر کل&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;طبق ماده 8 قانون تجارت&amp;nbsp; دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه ی مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند . دفترکل برای هر حساب یک صفحه جداگانه دارد و برای هر حساب بدهکار و بستانکار را بطور دقیق مشخصی دارد وهمچنین &amp;nbsp;مانده نهایی را هم باید در دفتر کل مشخص نماییم . یک دفتر کل شامل هفت ستون است ستون اول تاریخ است که تاریخ وقوع رویداد مالی در آن ثبت میشود / ستون دوم شرح رویداد مالی انجام میگیرد که این شرح باید بعد از تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی &amp;nbsp;و به طور دقیق صورت گیرد&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;اطلاعات ثبت شده در دفتر روزنامه باید حداکثر بعد از ۱۵ روز به دفتر کل منتقل شود .دفترروزنامه و دفتر کل باید در پایان سال مالی پلمپ شوند البته شیوه پلمپ کردن و شرایط آن برای شرکتهای تازه تاسیس و سایر شرکتها متفاوت است و در این باره باید از مشاوران با تجربه مشورت گرفت .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;داشتن یک یا چند دفترچه در صورت نیاز بلامانع است . در صورتیکه دفاتر قانونی تحریر شده به هر دلیلی توسط مراجع قضایی از دست مودی خارج شود مودی حداکثر ۶۰ روز فرصت دارد دفاتر قانونی جدید را تهیه نماید&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;دفتر دارایی&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;دفتر دارایی دفتری است که تاجرباید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته ی خود را به ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مواردی که &amp;nbsp;باعث رد دفاتر قانونی میشود &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;رد دفاترقانونی &amp;nbsp;یعنی چه و چرا دفاتر حسابداری ما رد می شود؟&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;طبق&amp;nbsp; ماده 16 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی رد دفاتر به این معنی می باشد که دفاتر قانونی ما که کلیه اسناد ثبت شده در آن تحریرشده به هردلیلی که از سوی&amp;nbsp;سازمان امور مالیاتی تعیین گردیده و تخلف شده باشد مورد قبول اداره&amp;nbsp;مالیات&amp;nbsp;نمی باشد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h4 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt; مواردی که موجب&amp;nbsp;رد دفاتر می شود شامل موارد زیر می باشد:&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;اگر دفاتر قانونی تحویل داده &amp;nbsp;شده ما ثبت نشده باشد در مراجع قانونی مربوطه و یا به هردلیلی اینکه برگی یا برگه هایی از دفاتر ما گم شده باشد &amp;nbsp;، رد دفاتر می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;اگر نوشتن دفتر روزنامه قانونی بیشتر از پانزده روز انجام نشده باشد و یا اینکه دفتر کل را بیش از حد تعیین شده که مجاز بوده تحریر نشده باشد رد دفاتر می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;به هر دلیلی دفاتر قانونی از دست موءدی خارج شده باشد و نتواند بالاترین مدیر سازمان امور مالیاتی را برای این موضوع راضی نماییم و تایید ایشان را بدست بیاوریم رد دفاتر می شود&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;وقتی که ما در سیستم ها و نرم افزار هایمان رویدادهایی را ثبت کنیم که با مواردی که در دفاتر قانونی خود که به سازمان امور مالیاتی ارایه نمودیم مطابقت نداشته باشد رد دفاتر می شود&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;خالی گذاشتن بیش از حد مجاز و معمول در دفتر روزنامه یعنی اینکه بیش از معمول سفید بماند و مرتب نوشته نشده باشد رد دفاتر میشود در این خصوص تبصره ای موجود می باشد که اگر خالی بودن جهت نوشتن و ثبت سند افتتاحیه باشد باعث رد شدن دفتر نمی شود .&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;اگر از نرم افزار استفاده می کنیم و به یکباره تصمیم بگیریم نرم افزار را تغییر دهیم و بدون اطلاع قبلی نرم افزار را که سال مالیاتی را استفاده کردیم تغییر دهیم رد دفاتر می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;اگر نحوه &amp;nbsp;نگهداری دفاتر قانونی و سندهای حسابداری سال مالیاتی را از حالت نرم افزاری مکانیزه و یا الکترونیکی به روش سنتی و دستی یا برعکس تغییر دهیم و قبلش اعلام نکرده باشیم رد دفاتر می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;نوشتن دفاتر روزنامه و کل با زبانی به غیر از فارسی و یا استفاده از واحد پولی دیگری غیر از واحد پولی رایج موجب رد دفاتر می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 15 مهر 1397ساعت 11:14 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 39

بستن حساب ها

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;container&quot;&gt;&lt;div class=&quot;content-area&quot;&gt;&lt;article class=&quot;post-2852 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-112 tag-tcp tag-tehran-consulting-partners tag-185 tag-611 tag-614 tag-607 tag-606 tag-608 tag-605 tag-573 tag-613 tag-612 tag-115 tag-125 tag-428 tag-131 tag-133 tag-114 tag-380 tag-126 tag-138 tag-130 tag-196 tag-197 tag-609 tag-610&quot; id=&quot;post-2852&quot;&gt;&lt;div class=&quot;entry-content&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1200&quot; height=&quot;485&quot; alt=&quot;بستن حساب ها - مشاورین تهران و شرکا&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;&lt;strong&gt;بستن حساب ها :&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;بستن حساب ها&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; و تهیه صورت های مالی جزئی از &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/&quot;&gt;خدمات حسابداری&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; و مالی&amp;nbsp; به شمار میاد .حسابداری ازاجزای مختلف و متنوعی تشکیل شده که هر قسمت آن &amp;nbsp;باید در یک دوره زمانی مشخص انجام شود داده ها در این زمینه از زمانی که به صورت داده خام وارد سیستم میشوند تا وقتی که به صورت یک گزارش پایانی درمی آیند عملیات های متفاوتی روی آنها صورت میگیرد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;بعضی از این عملیات ها در ابتدا و طول دوره مالی بعضی دیگر در پایان سال مالی مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرند . &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;بستن حساب ها&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;عملیاتی است که در پایان دوره مالی و یا در طول آن انجام میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af/&quot;&gt;بستن حساب ها&lt;/a&gt; در &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt; چه مفهومی دارد ؟&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; شامل حساب های مختلفی میشود که باید در پایان دوره مالی همه این حساب ها صفر میشوند به این صورت که &amp;nbsp;حساب های دارای مانده بدهکار ، مانده آخرشان &amp;nbsp;بستانکار میشود و حساب هایی که مانده آخرشان &amp;nbsp;بستانکار است &amp;nbsp;بدهکار میشود به این عملیات در &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt; بستن حساب ها یا صفر کردن مانده گفته &amp;nbsp;میشود .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;درعملیات &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt; چه حساب هایی باید بسته شوند ؟&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;در &lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt; دارای سه نوع حساب به نام حساب های دایمی ، حساب های موقت و حساب های مخلوط وجود دارد که در شرایط لازم هر سه اینها باید بسته شوند البته حساب های مخلوط در انتها با توجه به شرایط &amp;nbsp;به حساب های دایم یا موقت تبدیل میشوند و در نهایت فقط حساب های موقت و دایمی بسته خواهند شد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;حساب های مالی در چه زمان هایی ممکن است بسته شوند ؟&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;بستن حساب های مالی تنها &amp;nbsp;در پایان سال انجام نمیشود و ممکن است دربرخی موارد در طول دوره مالی هم بنا به دلایلی این کار لازم بوده و انجام شود . بستن حساب ها در طول دوره مالی در حالتی انجام میشود که به عنوان مثال &amp;nbsp;مشتری باقیمانده بدهی خود را پرداخت نکرده و حساب آن نیمه کاره می ماند در نتیجه شرکت با بستن حساب وی در واقع مطالبه خود را جزو معوقات سوخت شده قرار می دهد اما در پایان دوره مالی برای تعیین &amp;nbsp;شدن میزان سود و زیان و انتقال برخی حساب ها به سال بعد حسابداران شروع به بستن حساب ها خواهند نمود.در انتهای &amp;nbsp;سال حساب های موقت بسته شده و حساب های دایمی هم پس از بسته شدن به سال مالی بعد انتقال داده میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;بستن حساب های موقت در شرکت های خدماتی چگونه است؟ &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;حساب های موقت در انتهای سال مالی بسته شده و به سال بعد منتقل نمیشوند این حساب ها در انواع هزینه ها ، درآمد و برداشت وجود داشته و در مراحل زیر بسته میشوند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;حساب درآمد در مرحله اول بسته میشود :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;دربستن حساب های موقت از حساب خلاصه سود وزیان استفاده می کنیم به این صورت که حساب درآمد را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می کنیم .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مرحله دوم حساب هزینه ها باید بسته شوند:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;بعد از اینکه جمع هزینه ها بدست امد حساب سود و زیان را با جمع هزینه ها بدهکار کرده وپس از آن تمام حساب های هزینه و حساب های مربوط به حساب هزینه را بستانکار میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سپس خود حساب خلاصه سود وزیان بسته میشود:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;خلاصه حساب سود وزیان که معلوم شد مانده ان را مشخص می کنیم اگر مانده ان بستانکار باشد آن را بدهکار می کنیم و حساب سرمایه بستانکار می شود و در صورتی که حساب خلاصه سود و زیان بستانکار بشود سود محسوب میشود. در حالت دیگر اگر مانده حساب سود وزیان بدهکار شود آن را بستانکار کرده و سرمایه را بدهکار میکنیم در این حالت حساب سود و زیان ،زیان نامیده میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;بستن حساب برداشت مرحله آخر است :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;درمرحله آخر بستن حساب های موقت باید حساب سرمایه را بدهکار و حساب برداشت بستانکار گردد. حساب سرمایه باید برابر با مانده حساب برداشت بدهکارشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 15 مهر 1397ساعت 11:12 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 37

رویکرد های تازه ای از حسابداری مدیریت و نقش شرکت حسابداری / موسسه حسابداری

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; width: 1140px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; float: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: 1140px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 35px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1110&quot; height=&quot;448&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; alt=&quot;رویکرد-های-تازه-ای-از-حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری---موسسه-حسابداری&quot; srcset=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/رویکرد-های-تازه-ای-از-حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری.jpg 1200w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/رویکرد-های-تازه-ای-از-حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-300x121.jpg 300w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/رویکرد-های-تازه-ای-از-حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-768x310.jpg 768w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/رویکرد-های-تازه-ای-از-حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-1024x414.jpg 1024w&quot; sizes=&quot;(max-width: 1200px) 100vw, 1200px&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_empty_space&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; height: 32px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; width: 760px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; float: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: 760px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin-bottom: 23px; font-weight: 100; line-height: 60px; color: rgb(30, 31, 33); letter-spacing: 0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;رویکرد های تازه ای از حسابداری مدیریت و نقش&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;/&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;ازعوامل مهمی که امروزه میتواند عامل موفقیت و یا شکست یک سازمان دانست &amp;nbsp;نیروهای آن سازمان است. شاید در روزگاران گذشته این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار نبوده اما در حال حاضر سازمان ها برای بقای خود با توجه به تغییرات کنونی باید سازمان های تغییراتی داشته باشند. لازم به توضیح است علت مهم بودن منابع انسانی نسبت به دیگر منابع سازمانی این میباشد که منابع انسانی قابلیت هایی همچون یادگیری، تغییر پذری، خلاقیت و … دارامیباشد که با مدیریت صحیح میتوان باعث بقا طولانی سازمان شد. اهمیت سیستم&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;نوین و مدیریت صحیح منابع انسانی به این دلیل میباشد که بخش عمده هزینه ها شامل هزینه عملیاتی میباشد این طور میتوان گفت که در حال حاضر برخلاف گذشته که سازمان ها دارایی های فیزیکی اهمیت داشته است الان نیروهای انسانی مهم میباشند یعنی اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه انسانی قابل اهمیت میباشد. مانند&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;که ارائه دهنده&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;خدمات حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;می باشند، نیروها سرمایه اصلی&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;به شمار می آیند و هرچقدر نیرو ها و کارشناس ها تجربه و دانش بالایی داشته باشد آن&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;میتواند قوی تر عمل کند در شرکت های دیگر هم به همین ترتیب میباشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;به نظام مدیریتی فراگیر که فعالیت های اصلی مدیران به روشی منطقی هموار سازی میکند به نحوی که دستیابی&amp;nbsp; اثربخش و کارآمدی برای رسیدن به هدف های فردی و سازمانی را دارا میباشد مدیریت بر مبنای هدف گفته میشود. باتوجه به &amp;nbsp;استفاده بالا از مديريت بر مبناي هدف، کماکان نظر یکسانی بر معناي آن وجود ندارد. برخی &amp;nbsp;مديريت بر مبناي هدف را يك روش ارزشيابي، تعدادی به آن روش انگيزشي میگویند و برخي، آن &amp;nbsp;را ابزار برنامه‌ريزي و نظارت می‌دانند.&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;box-sizing: border-box; line-height: 37px; color: rgb(30, 31, 33); margin-bottom: 23px; font-size: 19px; letter-spacing: -0.01em; padding-top: 17px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;فرایند&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;ما میتوانیم برای ترکیب اهداف فردی و سازمانی از مديريت و برنامه‌ريزي بر مبناي هدف بهره ببریم این فرآیند براین عقيده استوار است كه میتوان تأثير مثبتي بر عملكرد كاركنان با &amp;nbsp;همکاری و مشارکت بین رئيس و کارکنان گذاشت یعنی درواقع با &amp;nbsp;تبديل اهداف كلي به اهداف فردي، فكر اصلي اين روش، اين است كه تدوين و پذيرش طرفيني تمامي اهداف، تعهد قوي‌تري را در كاركنان ايجاد مي­كند؛ تا اينكه سرپرست، يك جانبه هدف‌گذاري كرده، آنها را به زيردستان تحميل كند.&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;box-sizing: border-box; line-height: 37px; color: rgb(30, 31, 33); margin-bottom: 23px; font-size: 19px; letter-spacing: -0.01em; padding-top: 17px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مراحل&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;مراحل برنامه‌ريزي این نظام بر اساس هدف و نتيجه عبارتند از:&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;1-&amp;nbsp;&amp;nbsp;تعيين رسالت و ماموريت ها&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;2-&amp;nbsp;&amp;nbsp;مشخص کردن نتايج مورد انتظار&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;3-&amp;nbsp;&amp;nbsp;تعريف شاخص هاي ارزيابي&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;4-&amp;nbsp;&amp;nbsp;تعريف هدف هاي عملياتي&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;5-&amp;nbsp;&amp;nbsp;تنظيم برنامه هاي عملياتي&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;6-&amp;nbsp;&amp;nbsp;طراحي سيستم كنترل عمليات&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;نوشته شده توسط&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مشاورین تهران و شرکا&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;جستجوهای مرتبط با ما&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت جسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری در تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری در تهران،&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مشاوره مالی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مشاور مالیاتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری در تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;خدمات حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;خدمات حسابداری تهران&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;خدمات مالیاتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 3 مهر 1397ساعت 13:45 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 42

حسابداری مدیریت و نقش شرکت حسابداری / موسسه حسابداری

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; width: 1140px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; float: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: 1140px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 35px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1110&quot; height=&quot;475&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; alt=&quot;حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری---موسسه-حسابداری&quot; srcset=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری.jpg 1400w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-300x129.jpg 300w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-768x329.jpg 768w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/09/حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-1024x439.jpg 1024w&quot; sizes=&quot;(max-width: 1400px) 100vw, 1400px&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_empty_space&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; height: 32px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; width: 760px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; float: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: 760px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin-bottom: 23px; font-weight: 100; line-height: 60px; color: rgb(30, 31, 33); letter-spacing: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری مدیریت و نقش&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;/&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;:&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;مدیرتی جدا از حسابداری نیست بلکه شاخه ای از&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;به شمار می آید که میتواند به مدیران شرکت در برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و تجزیه و تحلیل کمک رسان باشد اگر مدیریت اجرایی استفاده موثر از این ابزار داشته باشند سود و بهینه سازی تجارت را به همراه دارد. مدیران برای اینکه بتوانند تصمیم گیری های درست و دقیقی داشته باشند احتیاج به اطلاعات مالی و اقتصادی سازمان یافته دارند اما این اطلاعات که در قالب صورت های مالی میباشد چون مطالب اقتصادی هستند ممکن است برای همه قابل درک نباشد در واقع اطلاعات درون این صورت های مالی برای شناسایی روش هایی برای ثبات مالی و افتصادی کافی نمیباشند به همین دلیل توسعه&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;مدیریتی اهمیت ویژه ای دارد. از این رو&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;میتوانند اطلاعات و مشاوره های مناسبی در این زمینه در اختیار مدیران قرار دهند به این نحو که توسعه سیستمی ، ثبت اطلاعات مالی و غیر مالی با توجه به نیاز مدیریت توسعه گزارش های اولیه که شامل تجزیه و تحلیل درآمد ها و هزینه ها میباشد و… صورت میگرد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;علت مراجعه به&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;این میباشد که آنجا دارای کارشناسان با تجربه و خبره میباشد که میتوانند بهترین خدمات را در این زمینه ارائه کنند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;اگر بخواهیم از&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;مدیریت تعریفی داشته باشیم میتوان آنرا فرآیندی نام نهاد که شامل شناسایی، اندازگیری، گردآوری، سنجش، تحلیل و تفسیر اطلاعات مالی و اطلاعات کمی و عملکرد دانست.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;این فرآیند گفته شده بدین منظور توسط مدیران انجام میشود که با برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل عملیات بتوان استفاده بهینه از منابع سازمانی داشته باشند و به دلیل ایکه این اطلاعات توسط مدیران در سطوح مختلف مورد استفاده قرار میگیرد پس باید به نحوی تدوین شوند که مورد استفاده تمامی مدیران قرار بگیرد، که لازم به ذکراست شرکت هایی که از&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;در این راستا مشاوره و خدمات میگیرند فرآیند مناسب تری دارا میباشند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;مدیریت در بالا بردن بهروری سازمان ها تاثیر بسزایی دارد اما این تاثیر زمانی خود را نشان میدهد که شرایط مناسب آن وجود داشته باشد منظور از شرایط مناسب وجود محیط کارآمد و رقابتی میباشد اما در حال حاضر این شرایط به طور کامل وجود ندارد یعنی در واقع محیط غیر رقابتی باعث شده است که ابزارهای&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;مدیریت از کارایی مطلوبی برخودار نباشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;نکته دیگری که وجود دارد این میباشد که صنایع بزرگ در انحصار دولت میباشد، در واقع بخش های مهم اقتصادی در دست دولت و بخش عمومی است و این امر باعث شده است که استفاده از تکنیک ها و روش های حسابداری مدیریت مبنی بر رقابت در این بخش ها وجود نداشته باشد این امر حتی در در مدارس ، دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی به چشم میخورد و کماکان در این بخش ها از همان شیوه سنتی و حسابداری نقدی استفاده میشود و میتوان گفت شاخصی برای برآورد عملکرد، کارایی، اثربخشی این موسسات وجود ندارد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;اما این بدین معنی نیست که نشود در این سیستم ها و سازمان ها تغییراتی ایجاد کرد بلکه میتوان با بودجه نویسی دقیق و سازمان دهی شده و&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;مدیریت کارایی و بهروری را بالا برد و همچنین میتوان انگیزه لازم را در مدیران افزایش داد تا بتوانن ازخلاقیت و نوآوری نیروهای انسانی و سایر منابع استفاده بهینه داشته باشن بحث نیروهای انسانی بحث مهمی میباشد حتی در&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;برای مشاوره های خود در زمینه&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;مدیریت به این موضوع تاکید ویژه ای دارند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;نوشته شده توسط&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;مشاورین تهران و شرکا&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 28px; text-align: right;&quot;&gt;جستجوهای مرتبط با ما&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت جسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری تهران&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری در تهران&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری تهران&lt;/a&gt;،&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری در تهران،&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&amp;nbsp; مشاوره مالی&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;مشاور مالیاتی&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری در تهران&lt;/a&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;خدمات حسابداری&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;خدمات حسابداری تهران&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;خدمات مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 3 مهر 1397ساعت 13:45 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 40

حسابداری پیمانکاری و نحوه ارائه خدمات شرکت حسابداری یا موسسه حسابداری

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; width: 1140px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; float: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: 1140px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 35px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;figure class=&quot;wpb_wrapper vc_figure&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1110&quot; height=&quot;475&quot; src=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg&quot; class=&quot;vc_single_image-img attachment-full&quot; alt=&quot;شرکت-حسابداری-,-موسسه-حسابداری-,-حسابداری-پیمانکاری&quot; srcset=&quot;http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/08/شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-حسابداری-پیمانکاری.jpg 1400w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/08/شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-حسابداری-پیمانکاری-300x129.jpg 300w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/08/شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-حسابداری-پیمانکاری-768x329.jpg 768w, http://tehcp.com/wp-content/uploads/2018/08/شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-حسابداری-پیمانکاری-1024x439.jpg 1024w&quot; sizes=&quot;(max-width: 1400px) 100vw, 1400px&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_empty_space&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; height: 32px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;vc_row wpb_row vc_row-fluid&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: holoo; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; width: 760px; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; float: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;vc_column-inner &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: 760px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_text_column wpb_content_element &quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wpb_wrapper&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin-bottom: 23px; font-weight: 100; line-height: 60px; color: rgb(30, 31, 33); letter-spacing: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری پیمانکاری و نحوه ارائه خدمات&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/a&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;از آنجا که&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری شرکت ها&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;ی پیمانکاری از نوع خاصی از&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;میباشد انجام این حسابداری توسط نیرو های با دانش بالا و تجربه کافی الزامی میباشد زیرا این حسابداری براساس اطلاعات و داده های خاصی که مرتبط با قرارداد های پیمانکاری انجام میشود بنابراین با توجه به این موضوع&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و یا&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;که تشکیل شده از نیروها ی مجرب میباشد میتوانند گزینه مناسبی برای انجام&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;حسابداری شرکت ها&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;ی ی پیمانکاری باشد.&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;box-sizing: border-box; line-height: 37px; color: rgb(30, 31, 33); margin-bottom: 23px; font-size: 19px; letter-spacing: -0.01em; padding-top: 17px; text-align: justify;&quot;&gt;در ادامه مطلب علت اهمیت&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;در انجام حسابداری پیمانکاری و همین طور با نحوه تنظیم قرارداد ها و تعاریف خاص این نوع از حسابداری آشنا خواهید شد.&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;به اسناد و مدارکی&amp;nbsp; که طبق شرایط معینی از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل داده میشود و مبنای حقوقی و تمامی کارهای&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;است&amp;nbsp; پیمان میگویند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;به شخص حقیقی یا حقوقی که قسمتی از فعالیت خود را یا تمامی امور مربوط به کار خود طی شرایط معینی به پیمانکار واگذار میکند &amp;nbsp;کارفرما میگویند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;به شخص حقیقی یا حقوقی که قسمتی ویا تمامی امور مربوط به یک پروژه را طی شرایط معینی به دست میگیرد پیمانکار میگویند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;که پیمانکار یا کارفرما میتوانند برای پیش بردن بهتر فعالیت ها حسابداری فعالیت های مالی و مالیاتی خود را به&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;یا&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;واگذار کنند.&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;box-sizing: border-box; line-height: 37px; color: rgb(30, 31, 33); margin-bottom: 23px; font-size: 19px; letter-spacing: -0.01em; padding-top: 17px; text-align: justify;&quot;&gt;قراردادهای پیمانکاری:&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;قرار داده های پیمانکاری به 5 دسته تقسیم میشوند که هرکدام از آن ها شامل قوانین مخصوص خود میباشند و اجرای آن ها&amp;nbsp; شیوه خاصی را دارا است.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;1) قرارداد بر اساس واحد بها : در این نوع قراردادهر قسمت کاری دارای مبلغ معینی میباشد و اجرای دقبق موضوع قرار داد الزامی میباشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;2) قراداد مقطوع : این فرم از قرارداد به این نحو است که از شروع کارمبلغی مقطوع در قرارداد قید میشود که پیمانکار باید در ازای آن مبلغ کار را به پایان برساند و اجرا کند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;3) قراداد امانی : این قرار داد به این شکل است که یک مبلغ دریافتی ثابت برای پیمانکار وجود دارد بدین معنی که &amp;nbsp;کارفرما یک قسمت از مبلغ مجاز در قرارداد را به پیمانکار پرداخت میکند و در طی انجام کار هم مبلغی ثابت پرداخت می نماید.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;4)قراداد بر اساس مواد لازم و دستمزد : شیوه این قرار داد به این شکل است که مبلغی بر طبق قیمت مواد و دستمزد وجود دارد و عهده گرفتن کار توسط پیمانکار در ازای پرداخت مبلغ مواد لازم برای کار و دستمزد تعیین شده میباشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;5) قراداد مدیریت اجرا : در این حالت از قرارداد کارفرما موظف به &amp;nbsp;تهیه مواد اولیه ، تجهیزات ، وسایل مورد نیاز و نیروی انسانی بر می باشد و از دیگر مسئولیت های کارفرما دریافت حق الزحمه مقطوع نیز برای مدیریت اجرای طرح میباشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;انواع قرار داد های ذکر شده در کار&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;پیمانکاری بسیار مهم است زیرا هرکدام از قرارداد ها دارای مفادی میباشد که تاثیر بر روند&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;پیمانکاری میگذارد که میتوان گفت&amp;nbsp; در&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;شرکت حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و یا&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-weight: 600; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;تحلیل این قراردادها و یدست آوردن اطلاعات&amp;nbsp; لازم از آن برای فرایند حسابداری پیمانکاری به راحتی صورت میگیرد.&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;box-sizing: border-box; line-height: 37px; color: rgb(30, 31, 33); margin-bottom: 23px; font-size: 19px; letter-spacing: -0.01em; padding-top: 17px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px;&quot;&gt;مناقصه ها و نحوه گرفتن کار توسط پیمانکاران :&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;پیمانکاران اصولا پروژه های کاری را از طریق مختلف در دست میگیرن:&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;1) از طریق مناقصه عمومی : در این فرم &amp;nbsp;کارفرما در نشریات کثیر النتشار آگهی مناقصه را به چاپ میرساند &amp;nbsp;تا به اطلاع همه متقاضیان برسد تا در ادامه&amp;nbsp; با دین آگهی تمام پیمانکاران واجد شرایط اقدامات لازم را انجام دهند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;2) از طرق مناقصه محدود : در این حالت بر خلاف مناقصه عمومی &amp;nbsp;آگهی عمومی داده نمیشود بلکه به تعدای از پیمانکارانی که شرایط &amp;nbsp;لازم&amp;nbsp; برای دریافت کار رادارند دعوت نامه داده میشود و طی جلسه ای تصمیم گیری نهایی انجام &amp;nbsp;میشود.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;3) ترک تشریفات مناقصه : در این روش هم مانند مناقصه محدود &amp;nbsp;مناقصه عمومی برگزار نمی شود به دلیل تشخیص کارفرما و مشکلاتی که وجود دارد و کار به صورت &amp;nbsp;شرایط خاص به پیمانکار مشخصی تحویل داده میشود . نکته ای که در این نوع از&amp;nbsp; مناقصه وجود دادر این است که ترک مناقصه باید با تایید یک هیئت سه نفره از مقامات مسئول صورت گیرد &amp;nbsp;و در همه شرایط قابل اجرا نبوده و راه حل آخر می باشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;نوشته شده توسط&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;مشاورین تهران و شرکا&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 28px; text-align: justify;&quot;&gt;جستجوهای مرتبط با ما&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت جسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری تهران&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;شرکت حسابداری در تهران&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری تهران&lt;/a&gt;،&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;حسابداری در تهران،&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;&amp;nbsp; مشاوره مالی&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;مشاور مالیاتی&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری&lt;/a&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;موسسه حسابداری در تهران&lt;/a&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;خدمات حسابداری&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; outline: none !important;&quot;&gt;خدمات حسابداری تهران&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://tehcp.com/&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(3, 4, 87); text-decoration-line: none; margin-bottom: 0px; outline: none !important;&quot;&gt;خدمات مالیاتی&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 3 مهر 1397ساعت 13:44 توسط tehcp | | تعداد بازدید : 43

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد